Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Procedura XI

 

DOTYCZY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA W ŻŁOBKU CHOROBY ZAKAŹNEJ, WSZAWICY, OWSICY

 

 

  1. Choroba zakaźna

        2. Wszawica, Owsica

 

OPIEKUN:

Po zauważeniu wszy lub gnid, pasożytów u dziecka niezwłocznie powiadamia dyrektora żłobka i rodziców/opiekunów prawnych.

Wersja XML