Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Procedura VII

 

DOTYCZY WYPADKU WYSTĄPIENIA POŻARU

 

OPIEKUN:

 1. Przyjmuje sygnał alarmowy o wystąpieniu zagrożenia pożarowego.
 2. Przerywa zajęcia, zbiera grupę.
 3. Przyjmuje decyzję dyrektora, co do sposobu działania:

       4. Niezwłocznie, w sposób zorganizowany wyprowadza grupę w rejon ewakuacji.
       5. Powiadamia dyrektora/osobę kierującą ewakuacją/ o stanie grupy w rejonie ewakuacji.
       6. Wykonuje dalsze polecenia dyrektora/osoby kierującej ewakuacją/.


Opiekun odpowiada za bezpieczeństwo dzieci. W razie ewakuacji opiekun ustawia dzieci parami, pomoc sprawdza łazienkę, czy nie zostały tam dzieci. Opiekun zabiera dziennik i wyprowadza dzieci drogami nakazanymi przez oznakowanie ewakuacyjne na wskazane miejsce poza budynkiem. W czasie ewakuacji kontroluje stan grupy i jej zachowanie, nie oddala się od swojej grupy pod żadnym pozorem.


DYREKTOR/OSOBA UPOWAŻNIONA LUB WYZNACZONA:

 1. Podejmuje decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji dzieci, mienia oraz sposobie gaszenia pożaru.
 2. Odpowiada za bezpieczeństwo przeprowadzenia ewakuacji dzieci i procedury ewakuacji.
 3. Ewakuację na wypadek pożaru lub innego niebezpieczeństwa należy prowadzić w następujących etapach:


Należy pamiętać, że na terenie żłobka powinny być wyznaczone osoby odpowiedzialne za ewakuację.


UWAGA: NIE RYZYKUJ ŻYCIA DLA RATOWANIA MIENIA

Wersja XML