Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Procedura III

 

DOTYCZY PRZYPADKU ODBIERANIA DZIECKA ZE ŻŁOBKA PRZEZ RODZICÓW ROZWIEDZIONYCH,

ŻYJĄCYCH W SEPARACJI LUB W WOLNYM ZWIĄZKU

 

 

 1. Opiekun wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli ma on zachowane prawa rodzicielskie.
 2. Jeśli do żłobka zostaje dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania przez rodziców opieki nad dzieckiem, opiekun postępuje zgodnie z tym postanowieniem.
 3. O każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica/prawnego opiekuna nieuprawnionego do odbioru, opiekun powiadamia dyrektora i rodzica/prawnego opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem.
 4. W sytuacji, kiedy oboje z rodziców wykonują władzę rodzicielską a mimo to na terenie żłobka dochodzi do sporu pomiędzy nimi o odbiór dziecka, np. kłótnie rodziców, wyrywanie sobie dziecka, itp. opiekun lub dyrektor powiadamia Policję.
Wersja XML