Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opłaty za żłobek

 

Odpłatność za korzystanie ze żłobka płatna jest z dołu do 15 dnia następnego miesiąca.

Od opłat wnoszonych po terminie naliczane będą ustawowe odsetki za opóźnienia w opłacie.

Prosimy zatem o terminowe regulowanie należności.

 

Numer konta: Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem: 36 8909 0006 0010 0018 3905 0001

Zdjęcie skarbonki

DZIĘKUJEMY !

 

* Jednocześnie informujemy, że opłaty za pobyt dziecka w Żłobku pobierane są na podstawie:

PDFUchwała nr XLII 283-22 o zmianie uchwały w sprawie utworzenia żlobka dla którego organem prowadzącym jest Gmina Zawadzkie oraz nadania mu statutu.pdf (165,64KB)

PDFUchwała nr XLII-284-22 o zmianie uchwaly w sprawie ustalenia oplat za swiadczenia udzielane przez Żlobek Publiczny w Zawadzkiem.pdf (169,29KB)

Wersja XML