Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dokumentacja

 

1. Statut Publicznego Żłobka w Zawadzkiem: 

PDFStatut Żłobka Publicznego w Zawadzkiem.pdf

 

2. Regulamin organizacyjny Żłobka Publicznego w Zawadzkiem

PDFRegulamin organizacyjny Żłobka Publicznego w Zawadzkiem.pdf

DOCRegulamin organizacyjny Żłobka Publicznego w Zawadzkiem.doc

 

3. Regulamin rekrutacji do Żłobka Publicznego w Zawadzkiem

PDFRegulamin rekrutacji do Żłobka Publicznego w Zawadzkiem.pdf

 

4. Wniosek o przyjęcie do Żłobka Publicznego w Zawadzkiem

PDFWniosek o przyjęcie dziecka do żłobka.pdf

DOCWniosek o przyjęcie dziecka do żłobka.doc

 

5. Roczny plan pracy na rok szkolny 2020-2021

DOCRoczny plan pracy 2020-2021.doc

PDFRoczny plan pracy 2020-2021.pdf

 

6. Roczny plan pracy grupy młodszej

DOCXPlan pracy grupy młodszej2020.docx

PDFPlan pracy grupy młodszej2020.pdf

 

7. Roczny plan pracy grupy starszej

DOCplan pracy grupy starszej2020.doc

PDFplan pracy grupy starszej2020.pdf

Wersja XML