Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

O żłobku

 

          Zadaniem współczesnego żłobka jest tworzenie warunków do wszechstronnego, harmonijnego rozwoju dzieci, a w rezultacie rozwinięcie takich cech osobowości i umiejętności, które pozwolą im z sukcesem funkcjonować w przedszkolu, szkole i całym późniejszy życiu. Uczęszczanie do żłobka ma sprawiać dzieciom radość, a rodzicom dzieci poczucie , że ich pociechy są bezpieczne i mają możliwość wszechstronnego rozwoju.

 

Do zadań Żłobka wynikających z Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 należą w szczególności:

 

Misja placówki


Żłobek Publiczny w Zawadzkiem jest placówką:

 

Absolwent Żłobka będzie:

Wersja XML