Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarcie żłobka z zachowaniem reżimu sanitarnego

 

Informuję, iż z dniem 25 maja 2020r. planujemy otworzyć żłobek

 z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Aby spełnić wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, funkcjonować będą dwie mało liczne grupy, w każdej 12 osób. Żłobek  nie będzie pracował w dotychczasowej formule sprzed epidemii. Będą nowe godziny pracy, dzieci w grupach mogą być wymieszane, do grup będą przydzieleni stali opiekunowie ale niekoniecznie pracujący wcześniej z danymi dziećmi.

Ze względu na ograniczania dotyczące liczby dzieci w grupie, ustalając kolejność przyjęć będziemy stosować następujące kryteria:

 

Kryteria pierwszeństwa

TAK

NIE

Oboje rodzice pracują – wykonują pracę na terenie jednostki organizacyjnej pracodawcy i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu*

 

 

Przynajmniej jeden z pracujących rodziców wykonuje pracę:

 

 

1. w systemie ochrony zdrowia realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

2. w służbach mundurowych realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

3. handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

4. w instytucjach pomocy społecznej (np. Ośrodek Pomocy Społecznej, Dom Pomocy Społecznej) oraz w jednostkach oświatowych

 

 

 *kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko

 

W przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc stosuje się dodatkowe kryteria:

Dodatkowe kryteria

TAK

NIE

1. Dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci
w wieku szkolnym)

 

 

2. Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo

 

 

3. Dziecko wychowywane przez niepełnosprawnego rodzica/rodziców

 

 

 

Bardzo proszę Rodziców/opiekunów prawnych o zapoznanie się z Procedurą bezpieczeństwa - postępowanie w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem na terenie Żłobka Publicznego w Zawadzkiem.

 

Wersja XML