Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Czasowe ograniczenie funkcjonowania Żłobka Publicznego w Zawadzkiem

Na mocy Zarządzenia nr 247/XXX/2020
Burmistrza Zawadzkiego
z dnia 5 maja 2020 r.
ograniczam czasowo funkcjonowanie
Żłobka Publicznego w Zawadzkiem poprzez jego zamknięcie
od dnia 6 maja 2020 r. do odwołania.

Jednocześnie przypominam o konieczności ograniczenia aktywności poza domem i bezwzględnym przestrzeganiu zasad higieny oraz wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego w tym zakresie.
Wszystkie działania podyktowane są względami bezpieczeństwa i szeroko pojętego dobra wychowanków placówki oraz ich rodzin.

Wersja XML