Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozliczenie finansowe za 2019 rok

 

PDFBilans jednostki budżetowej cz.1.pdf
PDFBilans jednostki budżetowej cz.2.pdf
PDFFundusz jednostki.pdf
PDFInformacja dodatkowa-1.pdf
PDFInformacja dodatkowa-2.pdf
PDFRachunek zysków i strat jednostki cz.1.pdf
PDFRachunek zysków i strat jednostki cz.2.pdf
PDFŚrodki trwałe.pdf
PDFUmorzenie środków trwałych.pdf
 

Wersja XML