Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozliczenie finansowe za 2018 rok

 

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok:

 

PDFArkusz wzajemnych rozliczeń.pdf

PDFArkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu należności i zobowiązań.pdf

PDFBilans jednostki budżetowej.pdf

PDFInformacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.pdf

PDFRachunek zysków i strat.pdf

PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf

PDFZmiany stanu - tabela 1.pdf

PDFZmiany stanu - tabela 2.pdf

Wersja XML