Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wręczenie Promesy

 

          W związku z rozstrzygnięciem przez MRPiPS konkursu ofert w ramach „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”2020, miło nam poinformować, iż w dniu 3 lutego 2020r. została wręczona z rąk Pana Stanisława Szweda Wiceministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej promesa potwierdzająca kwotę przyznanego dofinansowania w 2020r.
         W ramach programu gmina Zawadzkie otrzymała promesę na utworzenie 5 dodatkowych miejsc w Żłobku Publicznym w Zawadzkiem. W ramach uzyskanego dofinansowania w kwocie 34.523,00 zł rozbudowana zostanie łazienka oraz zakupiony zostanie niezbędny sprzęt i wyposażenie żłobka.

Brak opisu obrazka

Wersja XML